Θέματα ενδοσχολικών προαγωγικών  -  απολυτηρίων εξετάσεων στα Μαθηματικά του Γυμνασίου ...

 

Σχ έτος 2016 2017

        Οδηγίες σύνταξης θεμάτων και ενδεικτικά παραδείγματα από το σχ. σύμβουλο Δ. Σπαθάρα  (pdf)

 

Σχ έτος 2015 2016

     Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων Δ. Θεσσαλονίκης Ιουνίου 2016 από το σχ. σύμβουλο Κ. Μπουραζάνα (σε word doc)

  

Σχ έτος 2014 2015

      Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων των Δωδεκανήσων Ιουνίου 2015 από το σχ. σύμβουλο Γ. Καραγιάννη   (pdf)

      Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων Ηρακλείου - Ρεθύμνου, Ιουνίου 2015 από το σχ. σύμβουλο Κ. Κωνσταντόπουλο (pdf)(pdf)

 

Σχ έτος 2013 2014

      Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων των Δωδεκανήσων Ιουνίου 2014 από το σχ. σύμβουλο Γ. Καραγιάννη (pdf)(pdf)

      Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων Ηρακλείου - Ρεθύμνου, Ιουνίου 2014 από το σχ. σύμβουλο Κ. Κωνσταντόπουλο 1 (pdf)(pdf)

      Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων Ηρακλείου - Ρεθύμνου, Ιουνίου 2014 από το σχ. σύμβουλο Κ. Κωνσταντόπουλο 2 (pdf)(pdf)

      Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων Ηρακλείου - Ρεθύμνου, Ιουνίου 2014 από το σχ. σύμβουλο Κ. Κωνσταντόπουλο 3 (pdf)(pdf)

 

Σχ έτος 2012 2013

      Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων των Δωδεκανήσων Ιουνίου 2013 από το σχ. σύμβουλο Γ. Καραγιάννη (pdf)(pdf)(pdf)

      Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων Ηρακλείου - Ρεθύμνου, Ιουνίου 2013 από το σχ. σύμβουλο Κ. Κωνσταντόπουλο 1 (pdf)(pdf)

      Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων Ηρακλείου - Ρεθύμνου, Ιουνίου 2013 από το σχ. σύμβουλο Κ. Κωνσταντόπουλο 2 (pdf)(pdf)

 

Σχ έτος 2011 2012

       Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων των Δωδεκανήσων Ιουνίου 2012 από το σχ. σύμβουλο Γ. Καραγιάννη (pdf)(pdf)