έκκεντρον

 

Μαθηματικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό
 ekkentron 01 s   ekkentron 02 small  ekkentron 3 ekkentron 4s ekkentron5 s  ekkentron 6 ekkentron 7
Τεύχος 01 Τεύχος 02 Τεύχος 03   Τεύχος 04   Τεύχος 05   Τεύχος 06  Τεύχος 07 
 2017 2017  2018   2019  2020   2020 2021

eleftheriou

Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζονται συγκεντρωμένες μαθηματικές εργασίες του συναδέλφου σχολικού συμβούλου μαθηματικών Πρόδρομου Ελευθερίου  τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ

Εργασίες που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε κάθε μαθηματική βιβλιοθήκη...

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 

eleftheriou_01_theorima_mesis_timis.pdf

eleftheriou_01_theorima_mesis_timis.docx

Η  εργασία αναφέρεται στη διδασκαλία μιας εφαρμογής του Θεωρήματος Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού στην τάξη. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη διδακτική πρακτική είναι ότι ένας εσφαλμένος αλλά φαινομενικά ορθός συλλογισμός ενός μαθητή δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να προκαλέσει τους μαθητές σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι αναζήτησης της ορθής λύσης και προσέγγισης της βαθύτερης μαθηματικής σκέψης...

eleftheriou_02_peplegmenes_synartiseis.pdf

 Σύνθεση συναρτήσεων, αντίστροφες συναρτήσεις, συναρτησιακές σχέσεις και συναρτήσεις που ορίζονται πεπλεγμένα (ύπαρξη και κατασκευή).
eleftheriou_03_synartisi_oloklirwma.pdf  Η συνάρτηση που ορίζεται από ολοκλήρωμα με μεταβλητό άνω άκρο. Μελέτη - Πεδίο ορισμού - Εφαρμογές
eleftheriou_04_arites_eksiswsis_aniswseis  Διαπραγματευση - Μεθοδοι επίλυσης με παραδείγματα αρρήτων εξισώσεων και ανισώσεων
eleftheriou_05_exis_anis_th.m.t._rolle.pdf Η εργασία αναφέρεται στη διδασκαλία της επίλυσης Εκθετικών Εξισώσεων και Ανισώσεων με τη βοήθεια των θεωρημάτων Rolle και Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη διδακτική πρακτική είναι ότι δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να προκαλέσει τους μαθητές σε ένα ενδιαφέρον διερευνητικό παιχνίδι.

 eleftheriou_psatha_ekhetiki_metavoli.rar

 Η εργασία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στη Β΄ Τάξη των Γενικών Λυκείων και αναφέρεται σε εφαρμογές της εκθετικής συνάρτησης και ειδικότερα του Νόμου της Εκθετικής Μεταβολής. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται μια σειρά προβλημάτων που άπτονται διάφορων επιστημονικών χώρων, με την ελπίδα ότι αυτά αφενός θα  προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και αφετέρου θα τους βοηθήσουν να αντιληφθούν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα μαθηματικά σε φαινομενικά άσχετες επιστήμες... (H εργασία παρουσιάστηκε στο συνέδριο της ΕΜΕ στη Λευκάδα το 2017 - Μάκης Ελευθερίου  Ντίνα Ψαθά)

 

 

 

   

 

Είστε ο joomla visitor επισκέπτης
View My Stats
© 2009 2021 m.papagrigorakis