iosifidis

Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζονται  συγκεντρωμένες και ταξινομημένες μαθηματικές εργασίες του συναδέλφου μαθηματικού από τη Βέροια Νίκου Ιωσηφίδη τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ.

Εργασίες που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε κάθε μαθηματική βιβλιοθήκη...

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
iosifidis_00_Σωστή χρήση των δεδομένων

παρουσιάζονται οι τρόποι µε τους οποίους πρέπει να  χρησιµοποιούµε  τα δεδοµένα ενός προβλήµατος για να φτάσουµε ασφαλέστερα στο ζητούµενο.
Το άρθρο αυτό χωρίζεται σε 4 επιµέρους ενότητες.
Χρήση αλγεβρικών και τριγωνοµετρικών δεδοµένων
Χρήση γεωµετρικών δεδοµένων
?υνατότητα εύρεσης κάποιου άγνωστου στοιχείου. Πλήρη και ελλιπή δεδοµένα
Ισοδυναµία δεδοµένων

ΑΝΑΝΕΩΣΗ  

 iosifidis_01_Η σωστή χρήση των συμβόλων  Εισήγηση σχετικά με τη σωστή χρήση των συμβόλων της ισοδυναμίας και της συνεπαγωγής με πολλά παραδείγματα.
 iosifidis_02_Χρήσιμα θεωρήματα στην Ανάλυση

 Στο χώρο της Ανάλυσης υπάρχουν πολλές θεωρίες - προτάσεις που δεν καλύπτονται από το  σχολικό βιβλίο, είναι όµως χρήσιµες και ενδεχοµένως προβληµάτισαν µαθητές και συναδέλφους. Στην εισήγηση αυτή  αναφέρονται µερικές από αυτές.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

 iosifidis_03_Χρήσιμα θεωρήματα στις παραγώγους  Παρουσιάζονται µερικά ακόµη θεωρήµατα που δεν περιέχονται στο σχολικό βιβλίο της Γ ΓΕΛ και σηµαντικές παρατηρήσεις.
 iosifidis_04_Λάθη στους ορισμούς της Ανάλυσης  Στην εισήγηση αυτή έγινε ομαδοποίηση λαθών διαφόρων ενοτήτων.
Παρουσιάζονται εδώ τα ποιο συνηθισμένα λάθη που προέρχονται από λάθος χρήση των ορισμών και θεωρημάτων της Ανάλυσης καθώς και από κακή κατανοηση τους.
iosifidis_05_Συνηθισμένα λάθη  Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται λάθη που γίνονται κατά τη λύση των ασκήσεων της Γ΄ Λυκείου. Εδώ παρουσιάζονται τα λάθη αυτά και δίνονται περιληπτικά οι επεξηγήσεις που χρειάζονται ώστε να γίνουν κατανοητά.
 iosifidis_06_Επισημάνσεις και διευκρινίσεις Αναλύονται και σχολιάζονται θέματα Πανελλαδικών που δημιούργησαν αμφιβολίες για την ορθότητα του ή το δίκαιο της βαθμολόγησης των. 

 iosifidis_07_Σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

                                  NEO!! ΑΝΑΡΤΗΣΗ  22 ΜΑΡΤ 2017

 

 Η εισήγησή αυτή επιχειρεί να διαλευκάνει κάποια από τα σηµεία που παρουσιάζουν δυσκολίες ή ασάφειες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

 iosifidis_08_Παράγωγοι. Σημεία που χρειάζονται προσοχή Η εισήγησή αυτή επιχειρεί να διαλευκάνει κάποια από τα σηµεία που  παρουσιάζουν δυσκολίες ή ασάφειες
 iosifidis_09_Σημεία διαφωνιών  Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται έννοιες που δεν έχουν καθοριστεί επακριβώς µε αποτέλεσµα να υπάρχουν διαφωνίες που επηρεάζουν άµεσα τις βαθµολογίες των γραπτών στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Τα σηµεία που επιλέχτηκαν είναι
Το λάθος πρόβληµα
Ερωτήµατα τύπου Σωστό - Λάθος
Επαλήθευση
Μη ορισµένες έννοιες
 iosifidis_10_Ολοκληρώματα Α Μέρος  Ολοκληρώµατα Επισηµάνσεις - ?ιευκρινίσεις Α μέρος
 iosifidis_11_Ολοκληρώματα Β Μέρος  Ολοκληρώµατα Επισηµάνσεις - ?ιευκρινίσεις Β μέρος
 iosifidis_12_Υπαρκτές και ανύπαρκτες συναρτήσεις  iosifidis_12_Υπαρκτές και ανύπαρκτες συναρτήσεις  Στην εισήγηση αυτή δείχνεται πως αποδεικνύουμε ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει συνάρτηση με δοσμένες ιδιότητες.

iosifidis_13_trigwniki_anisotita_L    

                                    ΝΕΟ!! ΑΝΑΡΤΗΣΗ 12 ΜΑΡ 2017

 Διαπραγματευση θεμάτων -Άλγεβρας- σχετικά με την Τριγωνική Ανισότητα (Λεωνίδας Ιωσηφίδης)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23 ΦΕΒ 2017

iosifidis_14_oi_periorismoi_stin_trigwnometria

                                   ΝΕΟ!! ΑΝΑΡΤΗΣΗ 12 ΜΑΡ 2017

Εύρεση των συνθηκών ώστε μια τριγωνομετρική παράσταση να έχει νόημα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13 ΦΕΒ 2017

 iosifidis_15_erwthseis_swsto_lathos

                                  NEO!! ΑΝΑΡΤΗΣΗ 22 ΜΑΡΤ 2017

Στην παρούσα εισήγηση εξηγούµε µε διάφορα παραδείγµατα γιατί είναι ακατάλληλα για τις διάφορες εξετάσεις τα ερωτήµατα τύπου Σωστό – Λάθος. Η ακαταλληλότητα οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές προτάσεις ή δεν υφίστανται (δεν έχουν νόηµα) ή δεν έχουν συγκεκριµένη απάντηση και µπορούν να χαρακτηριστούν και ως Σωστές και ως Λάθος ανάλογα µε την οπτική που τις βλέπει καθένας, ή τέλος να είναι ασαφείς.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

   
   
  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 iosifidis_20_Απομνημόνευση αριθμών  Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας τρόπος απομνημόνευσης αριθμών με την βοήθεια λέξεων ή φράσεων της Ελληνικής γλώσσας.
 iosifidis_21_Εφαρμογές του διανυσματικού Λογισμού

 Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται νέοι τρόποι εφαρµογής του
διανυσµατικού λογισµού στην απόδειξη γεωµετρικών προτάσεων
.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  22-Ιαν-2017

 iosifidis_22_Κέντρο μάζας  Χρήση του κέντρου μάζας στην απόδειξη γεωμετρικών προτάσεων
 iosifidis_23_Σημειακές πράξεις  Εισάγεται µια νέα έννοια ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ”. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αλγεβρικοποιήσειορισµένες αποδεικτικές  διαδικασίες της Ευκλείδειας Γεωµετρίας.
 iosifidis_24_Στροφή διανύσματος  Στροφή διανύσματος

 iosifidis_25_plegmata_(18-2-17)     

                                     ΝΕΟ!! ΑΝΑΡΤΗΣΗ 12 ΜΑΡ 2017

 Η εργασία αυτή ασχολείται µε μια πρόταση - θεώρημα- του συγγραφέα και τις πάµπολλες εφαρµογές της. Εδώ αναφέρονται οι πιο βασικές από αυτές. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18 ΦΕΒ 2017

iosifidis_26_syndiastiki_25-2-17       

                                     ΝΕΟ!! ΑΝΑΡΤΗΣΗ 12 ΜΑΡ 2017

 Ένα από τα προβλήµατα που συναντούµε στα µαθηµατικά είναι η καταµέτρηση του πλήθους στοιχείων ενός συνόλου.

Η καταµέτρηση αυτή χωρίς κάποια τεχνική, είναι µακροχρόνια ή δύσκολη ή αδύνατη. Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ μας δίνει τις μεθόδους για να κάνουμε τους υπολογισµούς πιο γρήγορα και ποιο εύκολα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25 ΦΕΒ 2017 

iosifidis_27_triti_kai_13_(28-1-17)   

                                     ΝΕΟ!! ΑΝΑΡΤΗΣΗ 12 ΜΑΡ 2017

Τρίτη και 13: Κάθε πότε συµβαίνει; ,  Θα συµβεί οπωσδήποτε αυτό κατά τη διάρκεια ενός έτους; .

Ποιος είναι ο ελάχιστος και ποιος ο µέγιστος αριθµός τέτοιων συµπτώσεων µέσα σε ένα ηµερολογιακό έτος;

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28 ΙΑΝ 2017

   
 iosifidis_31_Έλεγχος των σχέσεων - Προβλέψεις  Περιγράφονται οι τρόποι ελέγχου των µαθηµατικών σχέσεων καθώς και οι τρόποι µε τους οποίους µπορούµε να προβλέπουµε τις διάφορες σχέσεις όταν δεν τις γνωρίζουµε ή όταν πρέπει να αποφασίσουµε ποια σχέση είναι σωστή από διάφορες σχέσεις που πιθανόν ισχύουν. (Λεωνίδας Ιωσηφίδης)
 iosifidis_32_Η επαγωγική μέθοδος του Cauchy  Η επαγωγική μέθοδος του Cauchy και εφαρμογές της. (Φίλιππος Ιωσηφίδης)

iosifidis_33_typiki_apoklisi_3_akeraiwn_en_ 2022017_L  

                                     ΝΕΟ!! ΑΝΑΡΤΗΣΗ 12 ΜΑΡ 2017

 

Μια νέα πρόταση: Η µεταβλητή x παίρνει µόνο τρεις ακέραιες τιµές, όχι όλες ίσες, τότε  η τυπική της απόκλιση δεν µπορεί να είναι ακέραιος αριθµός. (Λεωνίδας Ιωσηφίδης)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20 ΦΕΒ 2017

iosifidis_34_statistika_paradoxa_G  

                                    ΝΕΟ!! ΑΝΑΡΤΗΣΗ  12 ΜΑΡ 2017

 Ο όρος «παράδοξα» ίσως είναι αδόκιµος στη Στατιστική, αφού το όλο πνεύµα του µαθήµατος αυτού είναι οι προσεγγίσεις και οι παραδοχές. ?ς παράδοξο θα χαρακτηρίζαµε εδώ ένα αποτέλεσµα που έρχεται σε αντίθεση µε τη λογική, ή δύο αποτελέσµατα που έρχονται σε πλήρη αντίθεση µεταξύ τους.... (Γιώργος Ιωσηφίδης)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20 ΦΕΒ 2017

iosifidis_35_kentra_kai_axones_symmetrias_synartisis_G

                                    ΝΕΟ!! ΑΝΑΡΤΗΣΗ 12 ΜΑΡ 2017

 Κέντρο -  άξονας συμμετρίας συνάρτησης. Πλήρης μελέτη με συνθήκες και πολλά παραδείγματα  (Γιώργος Ιωσηφίδης)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19 ΦΕΒ 2017

 

 

Σημείωση

Τα κενά που υπάρχουν στην αρίθμηση θα συμπληρωθούν από μελλοντικές αναρτήσεις.

Μ.

   

 

Είστε ο joomla visitor επισκέπτης
View My Stats
© 2009 2021 m.papagrigorakis