ΕΜΕ θέματα & λύσεις του Διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ για το Δημοτικό

ΘΕΜΑΤΑ 

   2021     Ε ΣΤ Δημοτικού   Γ Δ Δημοτικού   Α Β Δημοτικού  
2020 Ε ΣΤ Δημοτικού
Γ Δ Δημοτικού  Α Β Δημοτικού
2019 Ε ΣΤ Δημοτικού  Γ Δ Δημοτικού  Α Β Δημοτικού
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ   ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΛΥΣΕΙΣ: 

2021  Ε ΣΤ Δημοτικού   Γ Δ Δημοτικού    Α Β Δημοτικού   
2020   Όλες οι τάξεις 
2019 Όλες οι τάξεις
               

 

ΕΜΕ θέματα & λύσεις του Διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ για το Γυμνάσιο

ΘΕΜΑΤΑ 

   2021    Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
2020  
2019  
 

ΛΥΣΕΙΣ: 

2021 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ