4. Επιτροπές Διεθνών Περιοδικών και Συνεδρίων

Α. Διεθνή Περιοδικά
 • IEEE ? Transaction on Signal Processing
 • ΙΕΕΕ ? Transaction on Education

Β. Διεθνή Συνέδρια

 • IADIS 2012 Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Lisbon, Portugal, 17 ? 20 July 2012
 • IADIS 2011 Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Rome, Italy, 19 ? 23 July 2011
 • IADIS 2010 Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Freiburg, Germany, 26 ? 31 July 2010
 • IADIS 2009 International Conference, e-Learning 2008, Amsterdam, The Netherlands, 22 – 25 July 2008.
 • IADIS 2007 International Conference «e-Learning ? 2007», 6 – 8 July 2007.
 • IADIS 2006 Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS 2006), 3 – 7 April 2006.
 • The 6th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies
  (ICALT 2006), July 5 – 7, 2006, Kerkrade, The Netherlands, Theme: Advanced Technologies for Life-Long Learning.
 • 3rd International Symposium «Remote Engineering and Virtual Instrumentation»
  (REV 2006) 29 ? 30 June 2006, Maribor, Slovenia.
 • IEEE International Workshop of Wireless and Mobile Technologies in Education (WMTE 2005), November 28 ? 30, 2005, Tokushima, Japan.
 • 2nd International Symposium «Remote Engineering and Virtual Instrumentation»
  (REV 2005) 30 June ? 1 July, 2005, Brasov, Romania.
 • 3rd International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA 2005), July 14 ? 17, 2005, Orlando, USA.
 • 1st International Symposium «Remote Engineering and Virtual Instrumentation»
  (REV 2004) September 28 ? 29, 2004, Villach, Austria.
 • IEEE International Workshop of Wireless and Mobile Technologies in Education (WMTE 2003), December 8 ? 12, 2003, Jung ? Li City, Taiwan.
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Τ.Π.Ε. & Εκπαίδευση», Πειραιάς, 17-18 Οκτωβρίου 2009.
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 8-10 Μαίου 2009, Σύρος.
 • 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών», 8-9 Μαίου 2008, Νάουσα.
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Τ.Π.Ε. & Εκπαίδευση», Πειραιάς, 4-5 Οκτωβρίου 2008.
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 4-6 Μαίου 2007, Σύρος.
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», 6-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα.
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Οκτώβριος 2006, Αθήνα.
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Μάιος 2005, Σύρος.
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Οκτώβριος 2005, Αθήνα.
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Οκτώβριος 2004, Αθήνα.
 • Διημερίδα «Τροχαία ατυχήματα: Εθνικό θέμα», Ιούνιος 2004, Πάτρα.
 • Hμερίδα «Η πορεία των τριών μεγάλων έργων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Ευρεία Παράκαμψη Πατρών – Νέος Λιμένας – Βιολογικός Καθαρισμός, Αποχετευτικό Δίκτυο Πατρών», Ιούλιος 1998, Πάτρα.
 • Διημερίδα «Υποσταθμοί Εσωτερικών Χώρων Μέσης Τάσης», Ιούνιος 1998, Πάτρα.
 • Διημερίδα «Τεχνολογίες Κλιματισμού», Νοέμβριος 1998, Πάτρα.
 • Σεμινάριο «Δίκτυο Internet», Φεβρουάριος 1997, Πάτρα.
 • Προσυνέδριο Πάτρας του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Μηχανολόγων Μηχανικών ICOMES ?98, Δεκέμβριος 1997, Πάτρα.