Ανά Διδακτικό Αντικείμενο

 1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

Στην ηλεκτρονική Διεύθυνση  http://digitalschool.minedu.gov.gr/ --------> Δημοτικό -------> ΣΤ Δημοτικού ------> Μαθηματικά ------> Ηλεκτρονικό Βιβλίο -------> Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (εμπλουτισμένο), υπάρχουν πλήθος μικροπειράματα, που θα μπορούσαν, πιθανόν, σε πολλές περιπτώσεις να διευκολύνουν  τους συναδέλφους στη δουλειά τους.
Στη σελίδα του εμπλουτισμένου βιβλίου, πάνω δεξιά, επιλέγει κάποιος την παράγραφο και με κλικ στη λέξη μικροπείραμα μπορεί εργαστεί online. Δείτε για παράδειγμα στη διεύθυνσηhttp://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM101/467/3096,12420/extras/Experiments-Simulations/GeoGebra/kef12_drastiriotita_1/index.html 
Το σημαντικό στην υπόθεση αυτή είναι ότι ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή στον υπολογιστή του και να την τροποποιήσει κατά πως θέλει (αν θέλει). 

2) ΜΕΘΟΔΟΣ Δώρας Δ. Μαυρομμάτη - ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ με ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ και απλές μνημονικές τεχνικές

3) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 

 

Πρόσθετες πληροφορίες