Υπουργείου Παιδείας

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Πηγή: www.webteach.gr

Στη λίστα με τα λογισμικά, που έχει διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας σε όλα τα σχολεία που είχαν εργαστήρια Υπολογιστών*, υπάρχουν δύο κατηγορίες, οι: S1 & S2

Κατά την εγκατάσταση των συγκεκριμένων λογισμικών εγκαθίστανται αυτόματα και κάποια άλλα «εργαλεία» που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των λογισμικών.

Με το Εργαλείο Διαχείρισης Περιεχομένου και Αξιολόγησης Μαθητή για τα Λογισμικά S2 υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης τάξεων, μαθητών και ασκήσεων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δημιουργίας και δικών μας ασκήσεων.

Δημιουργούνται πρώτα Τάξη και ύστερα Μαθητές από το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δημιουργούνται Ομάδες Ασκήσεων από το ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Επιλέγουμε από τις συγκεκριμένες ασκήσεις που έχουν τα λογισμικά. Υπάρχει η δυνατότητα Τυχαίων ή Συγκεκριμένων. Στις τυχαίες δε βλέπουμε ποιες ασκήσεις επιλέγουμε, απλά βλέπουμε την ομάδα. Με την επιλογή συγκεκριμένων βλέπουμε τις ασκήσεις μία προς μία. Πριν τη δημιουργία των ομάδων ασκήσεων έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε και δικές μας, πάντα πάνω στα συγκεκριμένα κεφάλαια και με τις συγκεκριμένες φόρμες.

Από τον ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ μπορούμε να επιλέξουμε Το Λογισμικό, την Ομάδα Ασκήσεων, το μαθητή και να το βάλουμε να «παίξει». Ο μαθητής βαθμολογείται και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται.

Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε από το ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

 Με το Πρόγραμμα Προσθήκης ? Επιλογής Περιεχομένου διαχειριζόμαστε τα Λογισμικά S1. Εδώ επιλέγουμε ασκήσεις αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα προσθήκης δικών μας. Τη διαχείριση των τάξεων, των μαθητών αλλά και την αξιολόγηση των μαθητών την επιλέγουμε μέσα από το πρόγραμμα n-Τάξη.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ.

 

ΜΑΘΗΜΑ ? ΤΑΞΗ


1.         

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2.1+

 

ΓΛΩΣΣΑ Α?

2.         

Ο ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΜΥΤΗ

2.1+

S1

ΓΛΩΣΣΑ Α?

3.         

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΧΝΙΔΟΧΩΡΑ (το μαγικό τρένο)

2.1

S1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α? ΜΕΡΟΣ 1ο

4.         

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΧΝΙΔΟΧΩΡΑ (η σκανταλιάρα μαϊμού)

2.1

S1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α? ΜΕΡΟΣ 2ο

5.         

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α? ? Β?

1.0+

S2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α? ? Β?

6.         

Ο ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

3.0+

S2

ΓΛΩΣΣΑ Α? & Β?

7.         

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑΣ

2.1

S1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4ο ΜΕΡΟΣ ? ΤΑΞΗ Β?

8.         

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

2.1

S1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α? & Β? ΜΕΡΟΣ 3ο

9.         

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.0+

S2

Α? ως Γ?

10.     

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Α?, Β΄ και Γ?

11.     

Η ΣΠΙΘΑ ΚΑΙ Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (ΜΕΡΟΣ Α?)

1.0

S2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ?

12.     

Ο ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 12 ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

2.1+

S1

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ?

13.     

Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ

1+

S2

ΓΛΩΣΣΑ Γ? ? Δ?

14.     

Η ΣΠΙΘΑ ΚΑΙ Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

1.0+

S2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ? ? Δ?

15.     

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΣΕΩΝ

3.0+

S2

Β? ? Γ?

16.     

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΣΕΩΝ

3.0+

S2

Γ? ? Δ?

17.     

Ο ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

2.1+

S1

ΙΣΤΟΡΙΑ Δ?

18.     

Η ΣΠΙΘΑ ΚΑΙ Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

1.0+

S2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ε? ? ΣΤ?

19.     

ΙΣΤΟΡΙΑ Ε? ? ΣΤ?

1.0+

S2

ΙΣΤΟΡΙΑ Ε? ? ΣΤ?

20.     

Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

1.0+

S2

ΓΛΩΣΣΑ Ε?-ΣΤ?

21.     

ΦΥΣΙΚΑ Ε? ? ΣΤ?

1.0+

S2

ΦΥΣΙΚΑ Ε?, ΣΤ?

22.     

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

2.0

AN

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε?-ΣΤ?

23.     

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ? (ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ)

1.0+

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ?

24.     

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α? ΩΣ  ΣΤ?

1.0

S2

Α? ΩΣ  ΣΤ?

25.     

Ο ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.1+

S1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πρόσθετες πληροφορίες