Ορθόδοξη Παράδοση.
 
Πλησιάζοντας Χριστούγεννα (22-12-2005)
Πλησίασαν κι εφέτος οι πολυπόθητες, οι ευλογημένες και οι άγιες ημέρες του εκκλησιαστικού "Δωδεκαημέρου", κατά το οποίο θα αξιωθούμε να γιορτάσουμε για άλλη μια φορά στη ζωή μας τα "άγια Επιφάνεια", δηλαδή:
1.Τη γιορτή της Γεννήσεως του Χριστού, που κατά τον Αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο αποτελεί τη "μητρόπολη των εορτών".
2.Την κατά σάρκα Περιτομή του Κυρίου μας και .... περισσότερα

 
Το αστέρι των Χριστουγέννων  (22-12-2003)
                        
Πολλές ερμηνείες, αντιφατικές μεταξύ τους, έχουν διατυπωθεί ως σήμερα από τους ειδικούς επιστήμονες (αστροφυσικούς) σχετικά με την ταυτότητα του αστέρα των Χριστουγέννων. 'Aλλοι μίλησαν για "σύνοδο πλανητών", άλλοι για έναν διάττοντα αστέρα, άλλοι για κάποιον αστεροειδή, άλλοι είπαν ότι πρόκειτο για κάποιον κομήτη κ.λ.π. ... περισσότερα
 
Η Προσευχή των Πατέρων της Όπτινα
(Μια Προσευχή που διδάσκει και παρηγορεί)
ΚΥΡΙΕ, βοήθησέ με ν' αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα, όσα θα μου φέρει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο άγιο θέλημά Σου. Στην κάθε ώρα της ημέρας φώτιζέ με και δυνάμωνέ με για το κάθε τι. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω σήμερα, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την ακλόνητη πεποίθηση...περισσότερα

 
Η Παράδοση κατά το Μ.  Βασίλειο
                                      
"Πίστιν δε ημείς ούτε παρ' άλλων γραφομένην ημίν νεωτέραν παραδεχόμεθα, ούτε αυτοί τα της ημετέρας διανοίας γεννήματα παραδιδόναι τολμώμεν, ίνα μη τα ανθρώπινα ποιήσωμεν τα της ευσεβείας ρήματα.
Αλλ', άπερ παρά των αγίων Πατέρων δεδιδάγμεθα, ταύτα τοις ερωτώσιν ημάς διαγγέλλομεν." ...περισσότερα

·
            
·
            
·
           
·

         
·
·
            
·
            

θεωρία και πράξη
Δραστηριότητες
 
Τριώδιο
Τριώδιο, κατά την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική μας Παράδοση, ονομάζεται:
Το εκκλησιαστικό – λειτουργικό βιβλίο, το οποίο περιέχει τις ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας της αντίστοιχης εκκλησιαστικής περιόδου που αρχίζει την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και λήγει το Μ. Σάββατο. Δηλ. πρόκειται για λειτουργικό βιβλίο που περιλαμβάνει τις ακολουθίες των κινητών εορτών πριν από το Πάσχα και διακρίνεται σε τρεις ενότητες:...περισσότερα


Παιδαγωγική του σχολείου

Ψυχολογία της μάθησης

Διδακτική μεθοδολογία
               
Εκπ/κές καινοτομίες
            

.............................
         


·
         
             
·
          
              
·
                
·
            
Αντώνης Παππού  2006 ,                 επικοινωνίας