Spyros Karydis-Personal website

Αρχική

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σταγόνες μνήμης στη θάλασσα των αρχείων. Τεκμήρια Κρητών προσφύγων από το κερκυραϊκό Αρχείο (1647-1747)
Σταγόνες μνήμης στη θάλασσα των αρχείων. Τεκμήρια Κρητών προσφύγων από το κερκυραϊκό Αρχείο (1647-1747)
Σπύρος Καρύδης – Παναγιώτα Τζιβάρα, Σταγόνες μνήμης στη θάλασσα των αρχείων. Τεκμήρια Κρητών προσφύγων από το κερκυραϊκό Αρχείο (1647-1747), Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, Κέρκυρα 2019, σ. 552, 17Χ24 εκ., ISBN 978-618-84763-0-1. Spyros Karydis – Panajota Tzivara, Gocce di memoria nel mare degli archivi. Testimonianze sui profughi cretesi dall’Archivio di Corfù (1647-1747), Società di Lettura di Corfù, Corfù 2019. Η έκδοση του βιβλίου συμπίπτει με τη συμπλήρωση 350 χρόνων από τη λήξη του Κρητικού Πολέμου, την οριστική παράδοση της μεγαλονήσου στους οθωμανούς Τούρκους και τον ξεριζωμό χιλιάδων κατοίκων, κυρίως των αστικών κέντρων. Στο βιβλίο καταγράφονται τα αρχειακά ίχνη των Κρητών προσφύγων στην Κέρκυρα[...]
H Λευκάδα και οι ηπειρωτικές πόλεις του βενετικού Stato da Mar
H Λευκάδα και οι ηπειρωτικές πόλεις του βενετικού Stato da Mar
«H Λευκάδα και οι ηπειρωτικές πόλεις του βενετικού Stato da Mar στην απογραφή ναών και μονών του 1788-1789», Περί Ιστορίας 9 (2019), 51-165. Το υλικό που παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη προέρχεται από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας και αποτελεί τμήμα της απογραφής των ναών και μονών των νησιωτικών και των ηπειρωτικών κτήσεων της Βενετίας που διενεργήθηκε το 1788-1789. Στους καταλόγους και στα έγγραφα που συμπληρώθηκαν τότε, καταγράφονται οι κτήτορες, τα εισοδήματα και οι ιερουργοί των ναών. Στα μοναστήρια επιπλέον καταγράφονται οι ηγούμενοι, οι μοναχοί και οι υπηρέτες. Η σημασία του απογραφικού αυτού υλικού είναι προφανής για την ιστορία του τόπου και[...]
No thumbnail available
Ο κερκυραϊκός κλήρος τη δεκαετία 1631-1641. Σχόλια σε ένα διάταγμα
«Ο κερκυραϊκός κλήρος τη δεκαετία 1631-1641. Σχόλια σε ένα διάταγμα», ΙΑ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Επτανησιακός βίος και πολιτισμός, Κεφαλονιά, 21-25 Μαΐου 2018, Πρακτικά, τ. ΙΙ: Πολιτική Ιστορία του 20ού αιώνα και ειδικότερες θεματικές, Αργοστόλι 2019, σ. 241-265. Το 1631 ο provveditor general Antonio Pisani εξέδωσε διάταγμα το οποίο αποσκοπούσε στη διευθέτηση του ζητήματος των χειροτονιών στον κερκυραϊκό χώρο και στη μείωση του αριθμού των κληρικών, ορίζοντας τις προϋποθέσεις ένταξης στον κλήρο, οργανώνοντας το πλαίσιο ελέγχου της γνωστικής επάρκειας των υποψηφίων και επιβάλλοντας την τήρηση ληξιαρχικών βιβλίων. Δέκα χρόνια μετά, το 1641, η κερκυραϊκή Κοινότητα με πρεσβεία που έστειλε στη Βενετία,[...]
No thumbnail available
Ναοί δημοσίου δικαιώματος στον κερκυραϊκό χώρο. Τα δεδομένα της απογραφής του 1635
 «Ναοί δημοσίου δικαιώματος στον κερκυραϊκό χώρο. Τα δεδομένα της απογραφής του 1635», Σελίδες Ιστορίας και Πολιτισμού. Τόμος αφιερωμένος στον Δημήτρη Ε.-Γ. Καρύδη, Κέρκυρα 2018, σ. 79-115. Η μελέτη εστιάζει στον κερκυραϊκό χώρο και σε μια συγκεκριμένη ομάδα ορθόδοξων καθιδρυμάτων, εκείνα που ανήκαν στο Δημόσιο. Στηρίζεται κυρίως στην απογραφή των ναών και μονών του ορθόδοξου δόγματος, που διενεργήθηκε στις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές κατά το διάστημα 1635-1638 (βλ. Χώροι λατρείας), και επικουρικά στη συλλογή των αιτημάτων των Ελλήνων προς τις βενετικές κυβερνητικές υπηρεσίες καθώς και σε άλλο διαθέσιμο στο Αρχείο της Κέρκυρας υλικό. Στην παρουσίαση των απογραφικών δεδομένων, η απογραφή λειτουργεί ως αφόρμηση για[...]
No thumbnail available
Αρχεία αδελφοτήτων: δύο κερκυραϊκά παραδείγματα
Αρχεία αδελφοτήτων: δύο κερκυραϊκά παραδείγματα, Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014, Τα πρακτικά, IV. Αρχεία-Τυπογραφία-Παιδεία, γεν. επιμέλεια Δημ. Κονιδάρης, Κέρκυρα 2018 =Κερκυραϊκά Χρονικά 13(2018)], σ. 31-42. Στη μελέτη παρουσιάζονται τα αρχεία δύο από τις σημαντικότερες ορθόδοξες θρησκευτικές αδελφότητες του κερκυραϊκού χώρου, της Υπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιώτισσας και του Αγίου Ιωάννου Πρόδρομου στην πόλη της Κέρκυρας. Η σημασία τους για την ιστορική έρευνα είναι ιδιαίτερη. Στο πρώτο έχουν καταγραφεί 29 κατάστιχα με πράξεις, αποφάσεις και καταγραφές εσόδων και εξόδων από το 1528 έως το 1861. Στο δεύτερο, το ενδιαφέρον εστιάζεται όχι τόσο στην παλαιότητα του υλικού, όσο στον[...]
Χώροι λατρείας και κλήρος στην Κέρκυρα του 17ου αιώνα. Αρχειακά τεκμήρια
Χώροι λατρείας και κλήρος στην Κέρκυρα του 17ου αιώνα. Αρχειακά τεκμήρια
Χώροι λατρείας και κλήρος στην Κέρκυρα του 17ου αιώνα. Αρχειακά τεκμήρια, Εισαγωγή-Έκδοση-Σχόλια: Σπύρος Καρύδης, Γεράσιμος Δημουλάς, Γιώργος Πουλής, Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας, Κέρκυρα 2018 [Luoghi di Culto e Clero a Corfù nel secolo XVII. Documenti d’archivio, Introduzione-Edizione-Commenti: Spyros Karydis, Gerasimos Dimoulas, Giorgos Poulis, Società di Lettura di Corfù, Corfù 2018], σ. πη΄+456, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-87179-7-8 Στoν παρόντα τόμο δημοσιεύονται τρία σημαντικά αρχειακά τεκμήρια για την ιστορία της Κέρκυρας, τα οποία αφορούν το πρώτο μισό του 17ου αιώνα, περίοδο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για το νησί, έπειτα από τις καταστροφές που είχε υποστεί τα προηγούμενα, με τις δύο τουρκικές πολιορκίες το 1537 και το[...]
«Il clero ortodosso delle Isole Ionie sotto la dominazione veneziana
«Il clero ortodosso delle Isole Ionie sotto la dominazione veneziana
«Il clero ortodosso delle Isole Ionie sotto la dominazione veneziana nel 17° e 18° secolo. Un mondo di contrasti», Collegio Flangini 350 anni, Κολλέγιο Φλαγγίνη 350 χρόνια, Atene-Venezia 2016, σ. 225-285. Αφόρμηση για τη μελέτη αυτή αποτέλεσε το χρονικό ορόσημο των 350 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας της Φλαγγινείου Σχολής στη Βενετία, μιας σχολής η οποία μόρφωσε νέους προερχόμενους από τους βενετοκρατούμενους και τουρκοκρατούμενους ελληνικούς τόπους και συνέβαλε στην πνευματική αναγέννησή τους. Η Φλαγγίνειος ιδρύθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η κυριαρχία της Βενετίας είχε πλέον συρρικνωθεί στην ελληνική Ανατολή, περιοριζόμενη στα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά τους παραρτήματα (Πάργα,[...]
«Collective patronage and the question of the origin of the orthodox religious confraternities in the Latin-Greek area», Studi in onore del prof. Giorgio Fedalto, Atene-Venezia 2016, σ. 237-258
«Collective patronage and the question of the origin of the orthodox religious confraternities in the Latin-Greek area», Studi in onore del prof. Giorgio Fedalto, Atene-Venezia 2016, σ. 237-258
Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του ορθόδοξου εκκλησιαστικού βίου στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο έπαιξαν οι θρησκευτικές αδελφότητες. Στη σύντομη αυτή μελέτη, η οποία βασίζεται στην εκτεταμένη παρουσία του θεσμού της συλλογικής χορηγίας και στην ευρεία διάδοση των αδελφοσυνών, ως μορφών οικογενειακής οργάνωσης, στον υστεροβυζαντινό ελληνικό χώρο, διερευνώνται, εστιάζοντας κυρίως σε τέσσερα κερκυραϊκά παραδείγματα της πρώιμης λατινοκρατίας, η σχέση των συλλογικών χορηγιών με τις ορθόδοξες αδελφότητες του βενετοκρατούμενου ελληνικού χώρου, καθώς και οι λόγοι της μη ανάλογης ανάπτυξης του συναδελφικού θεσμού παντού, όπου μαρτυρούνται συλλογικές χορηγίες. Διαθέσιμο στους ακόλουθους συνδέσμους: Collective patronage-PFD FILE ________ ______________ __________________  [...]
Ο ναός της Σπηλαιώτισσας στην πόλη της Κέρκυρας: Τα ίχνη των δομικών του μεταμορφώσεων στις αρχειακές πηγές
Ο ναός της Σπηλαιώτισσας στην πόλη της Κέρκυρας: Τα ίχνη των δομικών του μεταμορφώσεων στις αρχειακές πηγές
Ο ναός της Σπηλαιώτισσας στην πόλη της Κέρκυρας: Τα ίχνη των δομικών του μεταμορφώσεων στις αρχειακές πηγές, Πρακτικά του 2ου Εθνικού Συνεδρίου Ιστορίας των Δομικών Κατασκευών 5-7 Δεκεμβρίου 2014, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Δ.Π.Θ., (συνεργασία με Παναγιώτα Τζιβάρα). Η ανακοίνωση αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας των αρχειακών τεκμηρίων στην Ιστορία των Δομικών Κατασκευών. Η διερεύνηση των σωζόμενων αρχείων προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία των κτισμάτων, για τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και αισθητικές παραμέτρους που καθορίζουν τις κατασκευές, καθώς και για τις επιρροές από ξένα περιβάλλοντα. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη και, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη[...]
«Ζωγράφοι και ζωγραφική τέχνη στον κερκυραϊκό χώρο (17ος-19ος αι.)», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 28 (2012-2015), 47-90
«Ζωγράφοι και ζωγραφική τέχνη στον κερκυραϊκό χώρο (17ος-19ος αι.)», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 28 (2012-2015), 47-90
Η μελέτη, συνέχεια παλαιότερης ανάλογης που αφορούσε την παρουσία και τη δραστηριότητα ζωγράφων στον κερκυραϊκό χώρο, περιλαμβάνει το υλικό που προέκυψε από τη διερεύνηση επιλεγμένων φακέλων και καταστίχων των Αρχείων Νομού Κέρκυρας και των αρχείων των ναών Υ. Θ. Σπηλαιώτισσας και Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στην πόλη της Κέρκυρας και αφορά την περίοδο από τον 17ο έως τα μέσα του 19ου αιώνα, συμβατικά έως την Ένωση (1864). Πρόκειται για πληροφορίες που αναφέρονται με 46 συνολικά επώνυμους ζωγράφους: 11 του 17ου, 24 του 18ου και 11 του 19ου αιώνα, καθώς και έναν ανώνυμο του 18ου αιώνα. Από αυτούς 17 ζωγράφοι ήταν άγνωστοι[...]
Κύλιση προς τα επάνω