Spyros Karydis-Personal website

ΜΟΝΕΣ

Χώροι λατρείας και κλήρος στην Κέρκυρα του 17ου αιώνα. Αρχειακά τεκμήρια

Χώροι λατρείας και κλήρος στην Κέρκυρα του 17ου αιώνα. Αρχειακά τεκμήρια, Εισαγωγή-Έκδοση-Σχόλια: Σπύρος Καρύδης, Γεράσιμος Δημουλάς, Γιώργος Πουλής, Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας, Κέρκυρα 2018 [Luoghi di Culto e Clero a Corfù nel secolo XVII. Documenti d’archivio, Introduzione-Edizione-Commenti: Spyros Karydis, Gerasimos Dimoulas, Giorgos Poulis, Società di Lettura di Corfù, Corfù 2018], σ. πη΄+456, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-87179-7-8.

«Συλλογικές χορηγίες στην Κέρκυρα κατά την πρώιμη λατινοκρατία. Επιγραφικά τεκμήρια», Βυζαντινά Σύμμεικτα 26 (2016), 163-209

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα επιγραφικά τεκμήρια τεσσάρων ναών της πρώιμης περιόδου της λατινοκρατίας στην Κέρκυρα. Εξ αυτών το ένα σώζεται in situ. Τα υπόλοιπα τρία σώζονται σε αντίγραφα στο νοταρικό αρχείο που φυλάσσεται στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας, στοιχείο που δείχνει ότι τα νοταρικά κατάστιχα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής όχι μόνον για τα μνημεία […]

Η αλληλογραφία του ιερομονάχου Χρύσανθου Συρόπουλου (1755-1773). Συμβολή στη μελέτη του ορθόδοξου μοναχισμού στον ιόνιο βενετοκρατούμενο χώρο, Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα 2015 [Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 301], σ. 258, 14Χ21 εκ., ISBN 978-960-258-130-8.

PDF-FILE Στο αρχείο της μονής Πλατυτέρας Κέρκυρας, φυλάσσονται οι επιστολές του ιδρυτή και ηγουμένου της μονής ιερομονάχου Χρύσανθου Συρόπουλου, με μέλη της οικογένειας Δελλαδέτσιμα της Κεφαλονιάς, οι οποίες καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 1755 έως το 1773. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται με τρόπο συστηματικό το περιεχόμενο των επιστολών. Παρότι περιορισμένες ως προς τους παραλήπτες, […]

Ο ιερομόναχος Χρύσανθος Συρόπουλος και η Κεφαλονιά. Μαρτυρίες από τη σωζόμενη αλληλογραφία του, Κεφαλληνιακά Χρονικά 15 (2014), 627-648

Στο αρχείο της μονής Υ.Θ. Πλατυτέρας της Κέρκυρας φυλάσσονται 76 επιστολές του ιδρυτή της μονής ιερομονάχου Χρύσανθου Συρόπουλου (1700;-1774) με μέλη της οικογένεια Δελλαδέτσιμα της Κεφαλονιάς, οι οποίες εκτείνονται χρονικά σε μια εικοσαετία και σκιαγραφούν το πορτρέτο ενός σημαντικού προσώπου για τα μοναστικά πράγματα του ιόνιου χώρου. Μέσα σ? αυτές καταγράφεται η θεολογική του σκέψη […]

Η Οδηγήτρια Αγραφών Κέρκυρας. Ψηφίδες από τη μακραίωνη ιστορία της, Κέρκυρα 2011, σ. 182, 17Χ24 εκ., ΙSBN 978-960-93-3404-4.

Το χωριό Αγραφοί βρίσκεται στη βόρεια Κέρκυρα και απέχει από την πόλη 31 περίπου χιλιόμετρα. Η ονομασία του ανάγεται πιθανόν στους βυζαντινούς χρόνους ή στα πρώτα χρόνια της ανδηγαυικής κατοχής του νησιού και σχετίζεται με τους «άγραφους» χωρικούς, ελεύθερους από οιαδήποτε φοροδοτική υποχρέωση απέναντι στο κράτος. Ο ναός της Οδηγήτριας, σήμερα ενοριακός ναός του χωριού, […]

Η Βιβλιοθήκη της μονής Πλατυτέρας Κέρκυρας. Χειρόγραφα – Έντυπα – Αρχείο, Αθήνα 2010, σ. 548+[4], 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-99745-1-6.

[Συνεργασία με την Παναγιώτα Τζιβάρα]. Η ιστορία της μονής Πλατυτέρας ξεκινά τον 18ο αιώνα. Ο ναός της εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 1743 και γύρω από αυτόν γρήγορα οργανώθηκε η πρώτη μοναστική αδελφότητα με ηγούμενο τον ιδρυτή της ιερομόναχο Χρύσανθο Συρόπουλο. Το μοναστήρι καταστράφηκε το 1798, ανακαινίστηκε όμως γρήγορα και το καλοκαίρι του 1801 εγκαινιάστηκε από […]

Το Μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας. Ιστορική Περιήγηση, δεύτερη έκδοση, Κέρκυρα 2008 [Ιερά Μονή Υ. Θ. Παλαιοκαστριτίσσης Κερκύρας – Πηγές και Μελετήματα αρ. 5], σ. 109+[3], 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-87115-4-9.

Προλογικό Σημείωμα: Αρχιμ. Ευθύμιος Δούης, Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Υ. Θ. Παλαιοκαστριτίσσης. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου, που πρωτοεκδόθηκε το 2002. Σε αυτήν, διορθώθηκαν τα σφάλματα που είχαν παρεισφρύσει στην πρώτη έκδοση και προστέθηκε ένα επιπλέον κεφάλαιο που αφορά στην εκδοτική δραστηριότητα της μονής. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Ι.Μονή Υ.Θ. Παλαιοκαστριτίσσης, Κέρκυρα. Τηλ.:2663041210.

Ο αστικός χώρος και τα ιερά. Η περίπτωση της Κέρκυρας τον 16ο αιώνα, Αθήνα 2007, σ. 336 + χάρτης, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-631-784-2.

Η πόλη της Κέρκυρας τον 16ο αι. αποτελεί ενδιαφέρουσα περίπτωση για τη διερεύνηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης αστικού χώρου και ιερών. Κατά την περίοδο αυτή η πόλη γνωρίζει την τουρκική βαρβαρότητα στις πολιορκίες του 1537 και 1571, αναζητεί εναγώνια την ασφάλειά της, οραματίζεται την περιτείχισή της και βρίσκεται σε φάση διαρκούς μεταβολής, λόγω των […]

Κανονισμοί λειτουργίας των μοναστηριών του Ιόνιου χώρου (16ος-19ος αι.), «Πρακτικά ΚΣΤ΄ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 27-29 Μαΐου 2005», Θεσσαλονίκη 2006, σ. 39-44.

  FULL TEXT

Κανονισμοί λειτουργίας της μονής Υ. Θ. Οδηγήτριας Αγραφών Κέρκυρας, «Θράκιος. Αφιερωματικός τόμος στον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Δαμασκηνό (τριάντα χρόνια θεοφιλούς αρχιερατείας)», επιμ. Γ. Κ. Παπάζογλου, Κομοτηνή 2006, σ. 219-246.

  FULL TEXT

Κύλιση προς τα επάνω