Spyros Karydis-Personal website

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Ζωγράφοι και ζωγραφική τέχνη στον κερκυραϊκό χώρο (17ος-19ος αι.)», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 28 (2012-2015), 47-90

Η μελέτη, συνέχεια παλαιότερης ανάλογης που αφορούσε την παρουσία και τη δραστηριότητα ζωγράφων στον κερκυραϊκό χώρο, περιλαμβάνει το υλικό που προέκυψε από τη διερεύνηση επιλεγμένων φακέλων και καταστίχων των Αρχείων Νομού Κέρκυρας και των αρχείων των ναών Υ. Θ. Σπηλαιώτισσας και Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στην πόλη της Κέρκυρας και αφορά την περίοδο από τον 17ο […]

«Συλλογικές χορηγίες στην Κέρκυρα κατά την πρώιμη λατινοκρατία. Επιγραφικά τεκμήρια», Βυζαντινά Σύμμεικτα 26 (2016), 163-209

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα επιγραφικά τεκμήρια τεσσάρων ναών της πρώιμης περιόδου της λατινοκρατίας στην Κέρκυρα. Εξ αυτών το ένα σώζεται in situ. Τα υπόλοιπα τρία σώζονται σε αντίγραφα στο νοταρικό αρχείο που φυλάσσεται στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας, στοιχείο που δείχνει ότι τα νοταρικά κατάστιχα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής όχι μόνον για τα μνημεία […]

«Στιγμές της παρουσίας του κρητικού ζωγράφου Θεόδωρου Πουλάκη στην Κέρκυρα», Κεφαλληνιακά Χρονικά 16 (2015), 333-353

Στη σύντομη αυτή μελέτη, για την παρουσία του κρητικού ζωγράφου Θεόδωρου Πουλάκη στην Κέρκυρα, περιλαμβάνονται σχολιασμένες οι πληροφορίες που παρέχουν οι δύο άγνωστες έως τώρα διαθήκες του, οι οποίες συντάχθηκαν στην Κέρκυρα το 1664 και το 1692, καθώς και όσες άλλες, άγνωστες επίσης πληροφορίες, έφερε στο φως η αρχειακή έρευνα και αφορούν τη ζωή του […]

«Τα χαρτιά της εκκλησίας». Αρχεία Κερκυραϊκών Συναδελφικών Ναών. Α΄ Υ. Θεοτόκος Σπηλαιώτισσα & Άγιος Βλάσιος – Β΄ Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος & Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Ενάλιος, 2016, σ. 206, 14Χ21 εκ., ISBN 978-960-536-545-5

Ο τίτλος του βιβλίου παραπέμπει σε μια ιδιαίτερη κατηγορία αρχείων, σε εκείνα που παρήχθησαν από τις θρησκευτικές αδελφότητες οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στον ιόνιο χώρο, από τον 15ο αιώνα έως την Ένωση των νησιών με την Ελλάδα, και διαλύθηκαν στη συνέχεια σταδιακά έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Οι ορθόδοξες αδελφότητες στον χώρο του Ιονίου ήταν […]

Η αλληλογραφία του ιερομονάχου Χρύσανθου Συρόπουλου (1755-1773). Συμβολή στη μελέτη του ορθόδοξου μοναχισμού στον ιόνιο βενετοκρατούμενο χώρο, Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα 2015 [Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 301], σ. 258, 14Χ21 εκ., ISBN 978-960-258-130-8.

PDF-FILE Στο αρχείο της μονής Πλατυτέρας Κέρκυρας, φυλάσσονται οι επιστολές του ιδρυτή και ηγουμένου της μονής ιερομονάχου Χρύσανθου Συρόπουλου, με μέλη της οικογένειας Δελλαδέτσιμα της Κεφαλονιάς, οι οποίες καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 1755 έως το 1773. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται με τρόπο συστηματικό το περιεχόμενο των επιστολών. Παρότι περιορισμένες ως προς τους παραλήπτες, […]

«Το ζήτημα της περιουσίας των ορθόδοξων εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων στον βενετοκρατούμενο ιόνιο χώρο. Μια έρευνα σε εξέλιξη», Πρακτικά ΛΕ΄ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου -1 Ιουνίου 2014, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 81-92.

Το ζήτημα της περιουσίας των ορθόδοξων εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων του ιόνιου χώρου κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας, επιμεριζόμενο, περιλαμβάνει την καταγραφή, τη διαχείριση, την αξιοποίηση, τον έλεγχο της συγκέντρωσης μεγάλης ακίνητης περιουσίας στα εκκλησιαστικά ιδρύματα και τον περιορισμό της, μέσω των ρευστοποιήσεων. Στην εργασία αυτή σκιαγραφούνται οι κύριες γραμμές της βενετικής πολιτικής στο ζήτημα της […]

«Ο νεομάρτυρας Αναστάσιος «ο εκ Παραμυθίας» και ο μοναχός Δανιήλ: τα πρόσωπα και η γεωγραφία του μαρτυρίου», Πρακτικά ΛΔ΄ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 31 Μαΐου ? 2 Ιουνίου 2013, επιστ. επιμέλεια Βασίλης Κ. Γούναρης, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 33-46.

Το μαρτύριο του νεομάρτυρα Αναστασίου του εκ Παραμυθίας και η μεταστροφή του εξ Ισμαηλιτών μοναχού Δανιήλ, είναι γνωστά σε τρεις παραλλαγές, οι οποίες αντιπροσωπεύονται αντίστοιχα από τα αγιορείτικα, τα κερκυραϊκά και τα ρουμανικά χειρόγραφα που περιέχουν τα σχετικά κείμενα. Στην ανακοίνωση επιχειρείται η διερεύνηση της γεωγραφίας και των προσώπων που αναφέρονται στο μαρτύριο και στη […]

«Αξιοποιώντας τα σχολικά αρχεία. Μια πρόταση ερευνητικής εργασίας και η υλοποίησή της», Τομές στην Ελληνική Εκπαίδευση. Τα χρόνια του Πολέμου και της Κατοχής, Πρακτικά Ημερίδας, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών, Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013, Αθήνα 2015, σ. 119-124

Ο ιερομόναχος Χρύσανθος Συρόπουλος και η Κεφαλονιά. Μαρτυρίες από τη σωζόμενη αλληλογραφία του, Κεφαλληνιακά Χρονικά 15 (2014), 627-648

Στο αρχείο της μονής Υ.Θ. Πλατυτέρας της Κέρκυρας φυλάσσονται 76 επιστολές του ιδρυτή της μονής ιερομονάχου Χρύσανθου Συρόπουλου (1700;-1774) με μέλη της οικογένεια Δελλαδέτσιμα της Κεφαλονιάς, οι οποίες εκτείνονται χρονικά σε μια εικοσαετία και σκιαγραφούν το πορτρέτο ενός σημαντικού προσώπου για τα μοναστικά πράγματα του ιόνιου χώρου. Μέσα σ? αυτές καταγράφεται η θεολογική του σκέψη […]

«Οι κρητικοί ζωγράφοι Μόσκοι. Νέα στοιχεία για τη ζωή και την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα», Θησαυρίσματα 43 (2013), 233-276.

Η μελέτη έχει ως κύριο αντικείμενο τη διερεύνηση των συγγενικών σχέσεων των κρητικών ζωγράφων Μόσκων (του Ηλία, του Λέου και του Ιωάννη) και τη συμπλήρωση των βιογραφικών τους σχεδαρίων. Έγγραφα που πρόσφατα εντοπίστηκαν στο Αρχείο της Κέρκυρας και αφορούν την οικογένεια Μόσκου, η οποία είχε εγκατασταθεί στην Κέρκυρα μετά την κατάληψη του Ρεθύμνου από τους […]

Κύλιση προς τα επάνω