Προσομοιώσεις Α' Λυκείου

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • ένα διάγραμμα υ-t, το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε

υπολογίζει

  • τις  αντίστοιχες επιταχύνσεις
  • το διάγραμμα α-t
  • Sολ και υμ

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες