Προσομοιώσεις Α' Λυκείου

Σε αυτό το εικονικό εργαστήριο γίνεται μια προσπάθεια το εργαστήριο να γίνει στην οθόνη του υπολογιστή χωρίς φύλλο εργασίας.

Ο μαθητής πρέπει να κάνει τα εξής:

Α. Πειραματικό μέρος

 • επιλέγει την ομάδα του (από 1 έως 25), είτε θα είναι μόνος του είτε με έναν άλλο συμμαθητή του.
 • αρχικά τοποθετεί τη μάζα των 50g στο ελατήριο (το οποίο θα απομακρυνθεί σε μια θέση ισορροπίας)
 • απομακρύνει το σώμα από τη Θ.Ι. ώστε και να αρχίσει η ταλάντωση
 • μετράει με το χρονόμετρο το χρόνο που διαρκεί μία ταλάντωση
 • γράφει τις τιμές της μάζας και της περιόδου Τ από όπου το πρόγραμμα θα υπολογίσει το Τ2
 • επαναλαμβάνει το ίδιο για τις υπόλοιπες τέσσερις μάζες

Β. Γραφική παράσταση

 • τοποθετεί τα ζευγάρια τιμών m - Τ2 στο διάγραμμα
 • εμφανίζει την ευθεία και την ρυθμίζει ώστε να περνάει πάνω ή ανάμεσα από τα σημεία
 • εμφανίζει το τρίγωνο κλίσης της ευθείας, μετράει τις κάθετες πλευρές του και τις τοποθετεί στο πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει την κλίση της ευθείας.
 • Επειδή αυτή η κλίση είναι και το μέγεθος 4π2/Κ , υπολογίζει το Κ και το γράφει πάνω στη προσομοίωση.
 • παίρνει ένα αντίγραφο οθόνης (με Print Screen και επικόλληση στη ζωγραφική) και το στέλνει στον καθηγητή. 

 

 

Η προσομοίωση του εργαστηρίου:  Εικονικό εργαστήριο στην Α.Α.Τ - Υπολογισμός σταθεράς  ελατηρίου Κ.

(οι τιμές του Κ που θα υπολογίσουμε θα είναι διαφορετική για κάθε ομάδα και έχει ένα εύρος από 0,4 έως 0,7 Ν/m)

Πρόσθετες Πληροφορίες