Προσομοιώσεις Α' Λυκείου

Το εικονικό εργαστήριο εμφανίζει

  • ένα όχημα που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.
  • 3 πειράματα που συνοδεύονται από ένα φύλλο εργασίας.
Από τον μαθητή ζητείται
  • να πάρει μετρήσεις θέσης και χρονικής στιγμής για το όχημα
  • να δημιουργήσει ένα πίνακα τιμών
  • να τοποθετήσει τις τομές σε διάγραμμα x-t
  • να φέρει την ευθεία (που περνά ανάμεσα από τα σημεία και να υπολογίσει την κλίση της και άρα την ταχύτητα του οχήματος
  • να κατασκευάσει το διάγραμμα υ-t. 

Πρόσθετες Πληροφορίες