• 1. Τραγούδι 1
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Πολυφωνικά 5-8-1978
 • 2. Τραγούδι 2
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Πολυφωνικά 5-8-1978
 • 3. Τραγούδι 3
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Πολυφωνικά 5-8-1978
 • 4. Τραγούδι 4
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Πολυφωνικά 5-8-1978
 • 5. Τραγούδι 5
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Πολυφωνικά 5-8-1978
 • 6. Τραγούδι 6
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Πολυφωνικά 5-8-1978
 • 7. Τραγούδι 7
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Πολυφωνικά 5-8-1978
 • 8. Τραγούδι 8
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Πολυφωνικά 5-8-1978