• 1. Πωγωνίσιο
  Ηχογράφηση 19-8-2001
 • 2. Πωγωνίσιο
  Ηχογράφηση 19-8-2001
 • 3. Πωγωνίσιο
  Ηχογράφηση 19-8-2001
 • 4. Πωγωνίσιο
  Ηχογράφηση 19-8-2001
 • 5. Πωγωνίσιο
  Μητζηντέη Βρούτε, Ναθιμάτς - Μπάμπης Μεντής
 • 6. Πωγωνίσιο
  Μητζηντέη Βρούτε
 • 7. Πωγωνίσιο
  Ηχογράφηση 19-8-2001
 • 8. Πωγωνίσιο
  Ηχογράφηση 19-8-2001