• 1. Τραγούδι 1
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 2. Τραγούδι 2
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 3. Τραγούδι 3
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 4. Τραγούδι 4
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 5. Τραγούδι 5
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 6. Τραγούδι 6
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 7. Τραγούδι 7
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 8. Τραγούδι 8
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 9. Τραγούδι 9
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 10. Τραγούδι 10
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 11. Τραγούδι 11
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 12. Τραγούδι 1
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 13. Τραγούδι 13
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 14. Τραγούδι 14
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 15. Τραγούδι 15
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 16. Τραγούδι 16
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1
 • 17. Τραγούδι 17
  Δεκαετία 70, Κεφαλόβρυσο, Παλιά πολυφωνικά 1