• 1. Εισαγωγή
  Μπάμπης Μεντής
 • 2. Τζουμάρου
  Πολυφωνικό Κεφαλόβρυσου
 • 3. Προλογίζει το επόμενο τραγούδι
  Μπάμπης Μεντής
 • 4. Μπάτι τέμπενα σουμ χώρε
  Πολυφωνικό Κεφαλόβρυσου
 • 5. Προλογίζει το επόμενο τραγούδι
  Μπάμπης Μεντής
 • 6. Νάστα
  Πολυφωνικό Κεφαλόβρυσου
 • 7. Προλογίζει το επόμενο τραγούδι
  Μπάμπης Μεντής
 • 8. Νάμισα ντι ντόι λάι μουντς
  Πολυφωνικό Κεφαλόβρυσου
 • 9. Προλογίζει το επόμενο τραγούδι
  Μπάμπης Μεντής
 • 10. Μι πιτιρκού ντάντα κου όιλι
  Πολυφωνικό Κεφαλόβρυσου
 • 11. Προλογίζει το επόμενο τραγούδι
  Μπάμπης Μεντής
 • 12. Σουκάκια τσι λόι
  Πολυφωνικό Κεφαλόβρυσου
 • 13. Προλογίζει το επόμενο τραγούδι
  Μπάμπης Μεντής
 • 14. Σοφία
  Πολυφωνικό Κεφαλόβρυσου