Αδελφότητα Κεφαλοβρυσιτών Αθηνών 


Δασκάλα: Σοφία Ντεμίρη, Χριστίνα Ντεμίρη, Αλίκη Γκορίτσα, Βασιλική Σιδέρη, Ντίνα Νάνη,
Βάσω Ντεμίρη, Πέτρος Ντεμίρης, Νίκος Ευθυμίου, Θωμάς Μεντής, Σταύρος Μεντής
και η μικρή Μαργαρίτα το γένος Μητρός Ντεμίρη.


Μεντής Σταύρος, Αλίκη Γκορίτσα, Θωμάς Μεντής, Βίκυ Ντεμίρη,
Νίκος Ευθυμίου, Ντίνα Νάνη, Πέτρος Ντεμίρης, Χριστίνα Ντεμίρη