• 1. Πρόλογος - Εισαγωγή
  1976-77, στο σπίτι του Κόλα Νάτσια
 • 2. Τραγούδι 1
  Τόλης Δημουλάς / Χρήστος Ντίμας
 • 3. Τραγούδι 2
  Χρήστος Ντίμας / Μεντής Δημήτρης
 • 4. Τραγούδι 3
  Μεντής Δημήτρης / Μεντής Κώστας
 • 5. Τραγούδι 4
  Μεντής Κώστας / Μεντής Δημήτρης
 • 6. Τραγούδι 5
  Τόλης Δημουλάς / Σπύρος Γκερμότσης
 • 7. Τραγούδι 6
  Χρήστος Ντίμας / Μεντής Δημήτρης
 • 8. Τραγούδι 7
  Μητζηντέη Βρούτε
 • 9. Τραγούδι 8 - Απαγγελία 1
  Ιστορία της Παγιουχώρας 1870
 • 10. Τραγούδι 9 - Απαγγελία 2
  Ιστορία της Παγιουχώρας 1870
 • 11. Τραγούδι 10
  Τζουμάρου
 • 12. Τραγούδι 11
  Σπύρος Γκερμότσης / Χρήστος Ντίμας
 • 13. Τραγούδι 12
  Μεντής Δημήτρης / Μεντής Κώστας
 • 14. Τραγούδι 13
  Σπύρος Γκερμότσης / Βαγγέλης Γκερμότσης
 • 15. Τραγούδι 14
  Χρήστος Ντίμας / Σπύρος Γκερμότσης
 • 16. Τραγούδι 15
  Σπύρος Γκερμότσης / Χρήστος Ντίμας
 • 17. Τραγούδι 16
  Χρήστος Ντίμας / Σπύρος Γκερμότσης
 • 18. Τραγούδι 17
  1976-77, στο σπίτι του Κόλα Νάτσια
 • 19. Τραγούδι 18
  Τόλης Δημουλάς / Σπύρος Γκερμότσης
 • 20. Τραγούδι 19
  1976-77, στο σπίτι του Κόλα Νάτσια