01Δεκέμβριος2023

Μεγιστοποίηση της μάθησης σε ένα νέο Ολοήμερο Σχολείο

Γιαννικοπούλου Αγγελική, Εκπαιδευτικός ΠΕ 60
Κόπτσης Αλέξανδρος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.