Το υλικό που είναι αναρτημένο σ' αυτή τη σελίδα προέρχεται από τον ιστότοπο "Ψηφιακό Σχολείο" του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

.

Α. Προγράμματα Σπουδών

Εισαγωγικό σημείωμα

 1. Επιστημονικό Πεδίο: Προσχολική - Πρώτη Σχολική Ηλικία
 2. Επιστημονικό Πεδίο: Γλώσσα - Λογοτεχνία
 3. Επιστημονικό Πεδίο: Ξένες Γλώσσες
 4. Επιστημονικό Πεδίο: Θρησκευτικά
 5. Επιστημονικό Πεδίο: Μαθηματικά
 6. Επιστημονικό Πεδίο: Φυσικές επιστήμες
 7. Επιστημονικό Πεδίο: Κοινωνικές επιστήμες και Ιστορία
 8. Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες
 9. Επιστημονικό Πεδίο: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 10. Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική και Κοινωνική Ζωή
 11. Επιστημονικό Πεδίο: Τέχνες - Πολιτισμός ? πρόταση α?
 12. Επιστημονικό Πεδίο: Πολιτισμός ? Δραστηριότητες Τέχνης ? πρόταση β?

Β. Οδηγοί για τον Εκπαιδευτικό

Εισαγωγικό σημείωμα

 1. Επιστημονικό Πεδίο: Προσχολική - Πρώτη Σχολική Ηλικία
 2. Επιστημονικό Πεδίο: Γλώσσα - Λογοτεχνία
 3. Επιστημονικό Πεδίο: Ξένες Γλώσσες
 4. Επιστημονικό Πεδίο: Θρησκευτικά
 5. Επιστημονικό Πεδίο: Μαθηματικά
 6. Επιστημονικό Πεδίο: Φυσικές επιστήμες
 7. Επιστημονικό Πεδίο: Κοινωνικές επιστήμες και Ιστορία
 8. Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες
 9. Επιστημονικό Πεδίο: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 10. Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική και Κοινωνική Ζωή
 11. Επιστημονικό Πεδίο: Τέχνες - Πολιτισμός ? πρόταση α?
 12. Επιστημονικό Πεδίο: Πολιτισμός ? Δραστηριότητες Τέχνης ? πρόταση β?

Γ. Πιλοτική Εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών και Υποστηρικτικές Ενέργειες

Δ. Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών (δημοτικού και γυμνασίου)

Ε. Ημερίδα "Το νέο Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών και η Πιλοτική Εφαρμογή του"

 1. Ημερίδα: Αφίσα
 2. Ημερίδα: Πρόγραμμα
 3. Ημερίδα: Παρουσιάσεις

Φωτογραφίες από την Ημερίδα

ΣΤ. Οδηγίες και αναθέσεις μαθημάτων για τα πιλοτικά Γυμνάσια

Ζ. Επιμορφωτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των Πιλοτικών Σχολικών Μονάδων

 1. Πρώτη Σχολική Ηλικία

Δημοτικό

 1. θρησκευτικά
 1. Γλώσσα - Λογοτεχνία
 1. Μαθηματικά
 1. Μελέτη Περιβάλλοντος
 1. Φυσικά
 1. Γεωγραφία
 1. Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες

Γυμνάσιο

 1. θρησκευτικά
 1. Γλώσσα - Λογοτεχνία
 1. Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες
 1. Μαθηματικά
 1. Γεωγραφία

Βιωματική Ανάπτυξη

 1. Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 1. Τοπική Ιστορία

Η. Επιμορφωτικό Υλικό για την Β' φάση της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών των Πιλοτικών Σχολικών Μονάδων

Θ. Επιμορφωτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων