Πρόκειται για την καθηγήτρια Μουσικής  κα. Μαρία Λαζαρίδου  η οποία απέσπασε το 1ο Βραβείο Μουσικής Σύνθεσης  "πόλη της Οριγουέλας" για ορχήστρα εγχόρδων  στο διεθνή διαγωνισμό που διοργανώνεται στην περιοχή αυτή της Ισπανίας. Το έργο έχει τίτλο "L.F.L" (Light - Faith - Life) είναι τρμερές ενώ τα μέρη του ονομάζονται αντίστοιχα "΅Waves - The cathedral - Miguel Hernandez".

Πηγή: Εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης

17odim

Στα πλαίσια της δράσης «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  οι εκπαιδευτικοί  Παπάς Αναστάσιος - 17ο ΔΣ Θεσσαλονίκης και Μπούσια Ελένη 1ο ΔΣ Πολίχνης βραβεύτηκαν με το έργο ?Συνάντηση με τον Goya στο Τελλόγλειο". Η δράση πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Στ2 του 17ου ΔΣ Θεσσαλονίκης και το Ε1 του 1ου ΔΣ Νεάπολης.

Η έκθεση " Ο Γκόγια στο Τελλόγλειο" έγινε η αφορμή για συναντηθούν διαδικτυακά οι 37 μαθητές και οι δύο εκπαιδευτικοί τους. Ένα wiki, ο κοινός τόπος που αναπτύχθηκε για επικοινωνία και συνεργασία με κοινούς στόχους: οι μαθητές να γνωρίσουν έναν μεγάλο ζωγράφο, να βυθιστούν στα έργα του, να αναζητήσουν βαθύτερα νοήματα, να ανακαλύψουν σημάδια του παρελθόντος στο παρόν, να δημιουργήσουν μέσα σε ένα νέο περιβάλλον μάθησης, που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε., να εκφραστούν ενσαρκώνοντας ρόλους, να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές κι επικοινωνιακές τους δεξιότητες, καταργώντας τους τοίχους των τάξεών τους.

new3dim

Στα πλαίσια της δράσης «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  οι εκπαιδευτικοί  Λασκαρίδου Χρυσάνθη, Ιωάννου Δημήτριος και Μπόζας Αθανάσιος βραβεύτηκαν με το έργο ?ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΓΛΟΦΥΣΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ??. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ". Η μέθοδος εφαρμόστηκε για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας σε ένα τμήμα της ΣΤ΄ δημοτικού του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2010-2011. Το δεύτερο τμήμα της ΣΤ΄ λειτούργησε ως ομάδα ελέγχου.
Το συγκεκριμένο καινοτόμο πρόγραμμα παρουσιάζει την πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου μεθόδου διδασκαλίας, της Ολιστικής Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (Ολ.Εκ.Πε.Γ.) στην ΣΤ΄ δημοτικού του σχολείου. Είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται σε δημόσιο σχολείο της Ελλάδας.
Η Ολ.Εκ.Πε.Γ. στοχεύει στη βελτίωση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο συνδυάζοντας τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και του γνωστικού αντικειμένου κάποιου μαθήματος. Η ξένη γλώσσα και το μάθημα το οποίο διδάσκεται στην ξένη γλώσσα έχουν ίση και συμπληρωματική αξία, αλλά η ξένη γλώσσα αποτελεί τον κώδικα με τον οποίο επιτυγχάνεται η εκμάθηση του περιεχομένου. Η έμφαση λοιπόν της διδασκαλίας μεταφέρεται από τη γλώσσα ως αντικείμενο μάθησης στη γλώσσα ως εργαλείο χρήσης. 
Η Ολ.Εκ.Πε.Γ. είναι μια κατεξοχήν μαθητοκεντρική μέθοδος η οποία θέτει στο κέντρο της διαδικασίας το μαθητή, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του και πιστεύουμε ότι η εφαρμογή της μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της δημόσιας παιδείας.
Σύμφωνα με τις αρχές της συγκεκριμένης μεθόδου ο εκπαιδευτικός και κατ? επέκταση οι μαθητές δημιουργούν διαθεματικούς συνδέσμους μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένου με στόχο να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν και ευκολότερα έννοιες οι οποίες σχετίζονται με διαφορετικά μαθήματα (Γεωγραφία, Φυσική, Μαθηματικά, Τεχνικά, Μουσική)

new3dim

Στα πλαίσια της δράσης «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  οι  εκπαιδευτικοί Κουταλίδου Βαρβάρα και Ζαπουνίδης Θωμάς  βραβεύτηκαν με το έργο ?We are the children - We are the World all for one and one for all? . Εφαρμόστηκε στην Γ' τάξη.

Το έργο που εκπόνησαν και κατέθεσαν οι παραπάνω εκπαιδευτικοί στη δράση «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» είχε ως σκοπό να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στα δικαιώματά τους και στην έννοια της προσφοράς και του εθελοντισμού και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές και τη φιλοσοφία του Νέου Σχολείου.
Tα παιδιά μυήθηκαν σε ένα ολιστικό σενάριο εκπαίδευσης με προσωπικό, κοινωνικό και πολιτιστικό αντίκτυπο. Αρχικά ενημερώθηκαν για τα δικαιώματά τους και στη συνέχεια, αφού έμαθαν για τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες συγκεκριμένων παιδιών από την Αιθιοπία και τη Βραζιλία, συνέκριναν τον τρόπο ζωής τους με τον δικό τους.Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να συμμετάσχουν ενεργητικά στις διάφορες δραστηριότητες μάθησης αντί να υιοθετήσουν το ρόλο παθητικών δεκτών και μάλιστα λειτούργησαν ως συνδιαμορφωτές του Σεναρίου. Οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν το ρόλο των ??δημιουργών?? της ύλης καθώς, εκτός από τις εικόνες και τις βασικές πληροφορίες ά που άντλησαν από συγκεκριμένη ιστοσελίδα για τα δυο παιδιά, δημιούργησαν οι ίδιοι όλα τα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν, προσαρμόζοντάς τα στις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων μαθητών στους οποίους απευθύνονταν. Εκτός από τα θετικά αποτελέσματα μάθησης, το παρόν έργο προώθησε τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων καθώς εισήγαγε ως εφόρμηση την ανάγκη επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών διαφορετικών τάξεων του ίδιου επιπέδου (στην συγκεκριμένη περίπτωση δυο Γ? Τάξεων Δημοτικού) εντός της ίδιας σχολικής μονάδας. Στο τέλος, το ίδιο το Σενάριο καθώς και η υλοποίησή του αξιολογήθηκε από τους μαθητές που συμμετείχαν. Ο στόχος αυτής της αξιολόγησης ήταν διττός: να βελτιωθεί το σενάριο σε περίπτωση επανεφαρμογής του αλλά και να αναπτυχθεί η μεταγνωστική ικανότητα των μαθητών.

new3dim

Στα πλαίσια της δράσης «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  η εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας Μαρία Εμμανουηλίδου βραβεύτηκε με το έργο ?Under a European Sky? που εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση ?TEACHERS 4 EUROPE? ( Ιανουάριος 2012- Μάρτιος 2012)..Η διδακτική πρακτική εφαρμόστηκε στο προχωρημένο τμήμα Αγγλικών της Ε? Δημοτικού (20 μαθητές) .

Πρόκειται για μία καινοτόμα , δια-δραστική εκπαιδευτική δράση πάνω σε θέματα λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι να γίνουμε οι εκπαιδευτικοί κοινωνοί της Ευρωπαϊκής ιδέας και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών σχετικά με το νέο οικονομικό περιβάλλον, να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές και να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση.