Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας όσο αφορά την ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας στα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

 Περισσότερα»