Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμόν 79/1-8-2017

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Νόμος Υπ' Αριθμός 4547/12-6-2018