Καλλιέργεια του γραπτού λόγου μέσα από την ανάγνωση κειμένων και προτάσεις για συλλογική συγγραφή γραπτών κειμένων στο σχολείο: Το γλωσσικό εργαστήριο

Σαραφίδου Τριανταφυλλιά
Eπίκουρος Καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας Π.Τ.Δ.Ε. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης