Πρόγραμμα επισκέψεων  για το μήνα Δεκέμβριο. Στην παρούσα φάση θα πραγματοποιείται επίσκεψη στις Α΄ και Β΄ τάξεις των σχολείων.

Περισσότερα»