Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την επί δύο χρόνια συνεισφορά του, και με τη  δική σας συμπαράσταση, στο σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας,  θα συνεχίσει για τρίτη συνεχή χρονιά να συμβάλει με κάθε τρόπο στη δημιουργία συνθηκών πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και να συνεισφέρει στην υλοποίηση δράσεων και δραστηριοτήτων που θα συμβάλουν προς το σκοπό αυτό.

 

 

Περισσότερα»