Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12.00-14.00 θα πραγματοποιηθεί στο

107ο ΔΣ Θεσσαλονίκης ενδοσχολική Επιμόρφωση με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες μαθητών -

Θεσμικό πλαίσιο-διάγνωση, παρέμβαση και αντιμετώπιση».

Περισσότερα»