26Φεβρουάριος2024

Σας ενημερώνουμε για τις επιμορφωτικές συναντήσεις-ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν στην 7η Εκπαιδευτική Περιφέρεια, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΔ 79/2017, καθώς και για τις ημέρες επισκέψεων του Σχολικού Συμβούλου στα σχολεία της Εκπαιδευτικής μας Περιφέρειας.

Περισσότερα»