Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.14/50/10414 /Γ1/24-1-2013 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, με θέμα : «Διεξαγωγή του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών για μαθητές Δημοτικού Σχολείου», σας ενημερώνουμε ότι, ανακοινώσεις και πληροφορίες για τις δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών αναρτώνται  στον διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr

Περισσότερα»