Εκδόθηκε Υ.Α που αφορά  την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2012-2013.

Περισσότερα»