Εκδόθηκε Υ.Α  που αφορά το σκοπό και την διαδικασία της αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας - διαδικασία  Αυτοαξιολόγησης 

Περισσότερα»