Εμφάνιση # 
Τίτλος
31-5-2012 Δημιουργία τμημάτων για τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα συστεγαζόμενα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2012-13
Διευκρινίσεις για τη Λειτουργία των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων το Σχολικό Έτος 2012-2013
25-5-2012Προγραμματισμός λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2012-2013
25-5-2012Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Ολοήμερα Δημοτικά ? Ολοήμερα Νηπιαγωγεία) για το Σχολικό Έτος 2012-2013
Εκλογική Άδεια
24-5-2012 Παράλληλη Στήριξη
Δικαιώματα των πολιτών στις συναλλαγές
Καθορισμός τύπου Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου
Διαδικασίας εισαγωγής μαθητών στα πρότυπα Πειραματικά σχολεία
Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2012_2013