11Δεκέμβριος2023

Σας αποστέλλουμε άξονες-ερωτήσεις που αφορούν στον απολογισμό του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου κατά το σχολικό έτος 2012-13. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να καταγράψουν τις απόψεις-θέσεις τους.Παρακαλούνται οι Διευθυντές να καταθέσουν τους απολογισμούς στο Σχολικό Σύμβουλο το αργότερο έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013.

Περισσότερα»

 

 Περιγραφή Αρχείου  Αρχεία
Άξονες - Ερωτήσεις - απολογισμός εκπαιδευτικού έργου σχ. έτους 2012 - 13   logoword  pdf