08Δεκέμβριος2022

Σας ενημερώνουμε για τις επισκέψεις του Σχολικού Συμβούλου στα σχολεία της Εκπαιδευτικής μας Περιφέρειας, στο χρονικό διάστημα Μάρτιος - Απρίλιος Μάιος 2016.Κατά τις επισκέψεις θα πραγματοποιούνται συναντήσεις του Σχολικού Συμβούλου με τους εκπαιδευτικούς των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων για θέματα που αφορούν την τάξη τους, καθώς και με όσους άλλους εκπαιδευτικούς επιθυμούν συνεργασία μαζί του.

 

Περισσότερα»