08Δεκέμβριος2022

Σας αποστέλλω πρόγραμμα δειγματικών διδασκαλιών και τους εισηγητές. Οι Δειγματικές Διδασκαλίες θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 12.00-14.00. Από 12.00-13.15 θα πραγματοποιείται διδασκαλία σε μαθητές και παρακολούθηση μόνο από τους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων τάξεων όλης της 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας και από 13.15-14.00 θα ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών επί της διδασκαλίας

Περισσότερα»