10Δεκέμβριος2022

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σύμφωνα με το με αριθμ. Πρωτ. 24203/18-10-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ανατέθηκαν στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια ευθύνης μου (7η Εκπαιδευτική Περιφέρεια), προσωρινά, το 2ο και 22ο Δημοτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν τούτου, σας ενημερώνω πως μπορείτε να απευθύνεστε και να επικοινωνείτε μαζί μου για κάθε είδους παιδαγωγικό θέμα και πρόβλημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σας γενικότερα και των τάξεών σας ειδικότερα.

Για το σκοπό αυτό, την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 θα επισκεφτώ τα σχολεία σας:

Περισσότερα»