17ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

 Η δασκάλα της τάξης: Σιούρλα Πολύμνια

Στις 11 Δεκέμβρη, Παγκόσμια μέρα δικαιωμάτων του παιδιού, τα παιδιά του Α1 του 17ου Δημ. Σχ. Θεσ/νίκης πραγματοποίησαν ένα αφιέρωμα στη μέρα αυτή. Στη «γιορτή» συμμετείχαν αντιπροσωπευτικά, και δύο παιδιά από κάθε τμήμα, έτσι ώστε το αφιέρωμα να γίνει υπόθεση όλων των παιδιών του σχολείου. 

Οι μαθητές μίλησαν για τα δικαιώματα των παιδιών και για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στον πλανήτη μας και κυρίως τα παιδιά του τρίτου κόσμου.

Αν τα παιδιά γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, ξέρουν και να τα διεκδικήσουν. Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να τους δείξουμε το δρόμο?