21Οκτώβριος2021

33ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ)

Τμήμα Δ1 ? Απρίλιος 2013

Εκπαιδευτικός: Χρήστος Σαμαντζόπουλος