19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Α2 (2013-14)

Υπεύθυνη: Σιούπλα Πολύμνια

"Με την αλφαβήτα οδηγό, μαθαίνω, παίζω και δημιουργώ!?

Σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να μάθουν το αλφάβητο μέσα από ποικίλες και παιγνιώδεις δραστηριότητες. Μία παιγνιώδης νότα στη σχολική αίθουσα, στη διδασκαλία και στη σχολική καθημερινότητα συμβάλλει τα μέγιστα στην προσοχή, στην αποδοχή και στην αποδοτική μάθηση. Παιδί, παιχνίδι, παιδεία είναι τρεις λέξεις που συνεπάγεται η μία την άλλη.

Εξάλλου το κεφάλι του παιδιού δεν είναι δοχείο για να το γεμίζουμε με γνώσεις. Είναι σπίρτο και φωτιά για να το ανάψουμε και αυτός είναι ο ρόλος του δασκάλου. Να ανάβει αυτή τη φωτιά. Να ανάβει το σπίρτο.  (Χ. Τσολάκης)