Το Περιοδικό μας, τεύχος 15

Η ιστορία, η τέχνη και ο πολιτισμός μέσα από το ελληνικό γραμματόσημο

Από τον Χρήστο Σαμαντζόπουλο