30Νοέμβριος2022

milia

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών παρουσιάζει τη Μηλιά, μια ανοικτή πλατφόρμα συλλογικής διαδραστικής ψηφιακής αφήγησης (social interactive digital storytelling). Η πλατφόρμα της Μηλιάς, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχάλη Μεϊμάρη, σχεδιάζεται έτσι ώστε να υποστηρίζει την ψηφιακή καταγραφή, παρουσίαση και συνδημιουργία αφηγήσεων κάθε είδους και μορφής. Οι εφαρμογές της συμπεριλαμβάνουν την αφήγηση αυτή καθ? εαυτή, την εκπαίδευση, τις εκδόσεις, αλλά και γενικότερα τη δημοσιοποίηση και συλλογική διαμόρφωση ψηφιακού λόγου και ψηφιακής δημιουργίας.

Η Μηλιά, ο ψηφιακός χώρος για τη δημιουργία διαδραστικών αφηγήσεων, ειδικότερα μπορεί  να είναι και ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Οι μαθητές μιας σχολικής τάξης μπορούν για παράδειγμα να τη χρησιμοποιήσουν με σκοπό να δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες ή να διαβάζουν και να επεξεργάζονται τις ιστορίες των συμμαθητών τους. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση της γλώσσας (γραμματική, συντακτικό), γνωρίζουν στην πράξη την τέχνη της μυθοπλασίας και της αφήγησης, μαθαίνουν να συνεργάζονται, εφόσον θα δουλεύουν ομαδικά για την επινόηση ιστοριών και την ανάρτηση τους στην πλατφόρμα ενώ ταυτόχρονα αποκτούν εξοικείωση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαδικτύου και των πολυμεσικών εφαρμογών.

Επισκεφθείτε τον ιστοχώρο της Μηλιάς και ανακαλύψτε τις ιστορίες πολλών μαθητών της χώρας και γιατί όχι να αναρτήσετε και εσείς τη δικιά σας.

http://www2.media.uoa.gr/medialab/milia/index.php