Εγκατάσταση & Λειτουργία Ubuntu LTSP

Στη σελίδα http://ts.sch.gr/docs/doc_download/342-odhgies-egkatastashs-ubuntu-1204-lts υπάρχει ο νέος οδηγός εγκατάστασης εξυπηρετητή Ubuntu LTSP με τα sch-scripts και τον Επόπτη. Ο οδηγός pdf είναι στιγμιότυπο του online οδηγού σε μορφή wiki διαθέσιμου από τη σελίδα: http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP. Στη σελίδα http://ts.sch.gr/repo/livecd υπάρχει σε iso μορφή liveCD & liveDVD για την εγκατάσταση του εξυπηρετητή αλλά και για χρήση μαθητών ? εκπαιδευτικών (τα DVDs έχουν προεγκατεστημένα ένα μέρος από τα εκπαιδευτικά λογισμικά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης). Στη σελίδα http://ts.sch.gr/ellak υπάρχει αναλυτική περιγραφή της δράσης για την εισαγωγή ΕΛ/ΛΑΚ στα σχολικά εργαστήρια.

Leave a Reply