Οδηγοί για Arduino και Ψηφιακά Κυκλώματα

Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino

http://users.sch.gr/manpoul/index.php/arduino

Επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον link για arduino από το συνάδελφο Δημήτρη Γιάτα

http://learn.robotstore.gr/arduino/lesson-0.-getting-started/?sef_rewrite=1&sl=el

και για ψηφιακές πλακέτες και κυκλώματα

http://learn.robotstore.gr/

Leave a Reply