Πληροφορίες για το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Ν. Χαλκιδικής (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Χαλκιδικής και βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της ΔΔΕ Γαληνού 26 στον Πολύγυρο

Το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) N. Χαλκιδικής

είναι αρμόδιο για θέματα σχετικά με (για όλες τις σχολικές μονάδες Αθμιας και Βθμιας) :

- τη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής
- υποστήριξη στους Υπεύθυνους των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής
- τη λειτουργία μεμονωμένων Η/Υ των σχολικών μονάδων
- τη λειτουργία του internet και του δικτύου στο σχολείο
- τεχνική βοήθεια όπου είναι εφικτό
- την ιστοσελίδα του σχολείου
- επιμορφώσεις πληροφορικών σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής
- επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους
- νομοθεσία για θέματα πληροφορικής στα σχολεία
- αποκατάσταση βλαβών υπολογιστών και δικτύου όπου είναι εφικτό
- εκπαιδευτικά λογισμικά


Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ είναι ο
Στεφανίδης Βασίλειος (τηλ 23710 21496)


ενώ Τεχνικός Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ είναι ο
Αλεξανδρής Ιάκωβος (τηλ 23710 21497)

email : plinet <AT> dide.chal.sch.gr

ο δικτυακός τόπος λειτουργεί από 1/10/2012

Στόχος αυτού του διακτυακού τόπου είναι η ενημέρωση των Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Επίσης η προώθηση εκδηλώσεων οι οποίες είτε διοργανώνονται από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ, είτε από άλλους συναδέλφους. Τέλος στοχεύει στο να προσφέρει λύσεις που θα βοηθήσουν των υπέυθυνο του εργαστηρίου να λειτουργήσει σωστά το Εργαστήριο Πληροφορικής.

ΧΑΡΤΗΣ Δείτε στο χάρτη -> Πολύγυρος -> Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας

Leave a Reply