Χρησιμοποιήστε το Laptop ως RepeaterΤώρα το καλοκαίρι, έχοντας μια σύνδεση 3G στο Laptop, πολλές φορές χρειάζεται να διαμοιράσουμε το Internet και σε άλλους υπολογιστές που είναι γύρο μας, ή σε κάποιο smartphone. Στο παρακάτω άρθρο προσφέρονται οδηγίες και Freeware λογισμικά για την υλοποίηση της λύσης.

http://tech2.in.com/how-to/windows/how-to-use-a-laptop-as-a-wifi-repeater/427902

Leave a Reply