Αρχείο

Το σχολικό έτος 2014-2015 στο νηπιαγωγείο διδάσκει

η Ελισάβετ Καλογιάννη Προϊσταμένη – νηπιαγωγός