Αρχείο | Νοέμβριος 2017

Το έργο μας «Ταξίδι στα μονοπάτια της ζωγραφικής»

Σχετικά με το έργο

Επιδιώκεται η αισθητική καλλιέργεια μέσω πινάκων ζωγραφικής η χρήση της οπτικής γλώσσας ως μια σημαντική μορφή επικοινωνίας. Η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία, το άνοιγμα του σχολείου μας στην ευρύτερη κοινωνία της Ευρώπης μέσω της συνεργασίας μας με τα άλλα σχολεία. Η καλλιέργεια προς τους μαθητές της αίσθησης πως είμαστε όλοι μέλη της ευρύτερης πολιτιστικής Ευρωπαϊκής οικογένειας.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι:

 • Διεύρυνση της φαντασίας της εφευρετικότητας, της δημιουργικότητας.
 • Εκπαίδευση στην ιδιαίτερη οπτική γλώσσα επικοινωνίας , (ανάπτυξη οπτικού λεξιλογίου), της ζωγραφικής και στην συμβολοποίηση μέσω αυτής.
 • Διάκριση οπτικών ποιοτήτων και λεπτών διαφορών στα εικαστικά έργα.
 • Απόκτηση εμπειριών πάνω στις εικαστικές τέχνες.
 • Γνωριμία με μεγάλους ζωγράφους και τα έργα τους.
 • Επικοινωνία παιδιών διαφορετικού πολιτισμού και άντληση χαράς από αυτό, συνεργασία για επίτευξη κοινών στόχων.

Δεξιότητες: καλλιτεχνικές δεξιότητες γνώση και κατανόηση. Αισθητική κρίση, πολιτισμική κληρονομιά, προσωπική έκφραση και ανάπτυξη, πολιτισμική ποικιλία (Ευρωπαϊκή ταυτότητα, γνώση του κόσμου), δημιουργικότητα( φαντασία, λύση προβλήματος , ανάληψη ρίσκου). Κοινωνικές δεξιότητες/ομαδικότητα, συνεργατικότητα, κοινωνικοποίηση
Δεξιότητες επικοινωνίας. Συναισθηματικές δεξιότητες/ικανοποίηση, χαρά, επικοινωνία. Εκτέλεση, παρουσίαση έργου. Περιβαλλοντική γνώση, διατήρηση, αειφορία, οικολογία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Μεθοδολογία: συζήτηση, καταιγισμός, οπτική παρατήρηση και περιγραφές, ερωτήσεις, αισθητική έκφραση, ομάδες, διασχολικές ομάδες, τεχνολογία, επισκέψεις. Επικοινωνία μέσω email ? Skype-πλατφόρμα etinning, drobox.

Οκτώμβριος: παρουσίαση ομάδων, σχολείου, τόπου, logo. Αφόρμηση έργου. Πίνακες πρόταση 1ου Νηπιαγωγείου.

Νοέμβριος: πίνακες πρόταση 2ου Νηπιαγωγείου ? ομαδοσυνεργατικό, διασχολικές ομάδες : πίνακας και μουσική

Δεκέμβριος: Πίνακες πρόταση 3ου Νηπιαγωγείου ? δημιουργία και ανταλλαγή καρτών.

Ιανουάριος: πίνακες πρόταση 4ου Νηπιαγωγείου: διασχολικές ομάδες: ηλεκτρονικό ημερολόγιο

Φεβρουάριος: Πίνακες πρόταση 1ου Νηπιαγωγείου-? ομαδοσυνεργατικό: πίνακας αισθήσεων

Μάρτιος: πίνακες πρόταση 2ου Νηπιαγωγείου- διασχολικές ομάδες: δημιουργία ιστορίας

Απρίλιος: Πίνακες πρόταση 3ου Νηπιαγωγείου- ομαδοσυνεργατικό: πίνακας που ταξιδεύει σε όλα τα σχολεία

 Μάιος: πίνακες πρόταση 4ου Νηπιαγωγείου- διασχολικές ομάδες: έκθεση με έργα των παιδιών
Ιούνιος: παρουσίαση προγράμματος

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

 • Δημόσιο TwinSpace
 • Ανάπτυξη της αισθητικής εμπειρίας και καλλιέργεια της δημιουργικής στοχαστικής ικανότητας
 • Επίτευξη οπτικής επικοινωνίας ιδεών, νοημάτων, πληροφοριών.
 • Αξιοποίηση και διεύρυνση της φαντασίας, της εφευρετικότητας, της δημιουργικότητας, καλλιέργεια της γλωσσικής επικοινωνίας και ανάπτυξης.
 • Ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας και καλλιέργεια της μεταγνωστικής ικανότητας
 • Ενίσχυση της πολιτισμικής τους συνείδησης
 • Γνωριμία τόσο της δικής τους κουλτούρας και πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και των εταίρων, μέσω της αξιοποίησης και συνεργατικής μελέτης έργων τέχνης διαφορετικών περιοχών και πολιτισμών.