Αρχείο

Νήπια-Προνήπια

Στο νηπιαγωγείο μας έχουμε ένα τμήμα   προνηπίων και νηπίων.

Φοιτούν 6 νήπια από τα οποία το 1 είναι προνήπιο και τα 5 είναι νήπια.

Κορίτσια 2 νήπια

Αγόρια 4 ( 1 προνήπιο και 3 νήπια )